30:2. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów III klas chorzowskich szkół gimnazjalnych.

5 września br. rusza kolejna edycja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów III klas gimnazjalnych. Szkolenia obejmą swoim zakresem m.in. łańcuch przeżycia, resuscytację krążeniowo oddechową wraz z użyciem AED, pozycję bezpieczną, postępowanie w przypadku krwotoku, złamania, oparzenia, ataku padaczki czy śpiączki cukrzycowej, ponadto zostaną poruszone kwestie postępowania podczas zdarzeń drogowych, w tym postępowanie z ofiarami wypadku, bezpieczna ewakuacja poszkodowanych czy postępowanie na wypadek pożaru. Szkolenie trwa 5h i kończy się testem zaliczeniowym – mówi Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej.

Wraz ze szkoleniami przeprowadzone zostaną dwa konkursy: na wykonanie filmu i plakatu o tematyce związanej z pierwszą pomocą przedmedyczną. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie odbywający szkolenia. Zgłoszenia można przesyłać do 26.09.2016r do Biura Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.

Zwieńczeniem akcji będzie II Chorzowska Symulacja Wypadku Drogowego, która odbędzie się 3.10.2016 r. w obrębie Centrum Przesiadkowego na chorzowskim Rynku. W pierwszej części uczniowie będą mieli okazję pochwalić się umiejętnościami zdobytymi podczas szkoleń w praktyce. Każda z drużyn będzie miała za zadanie udzielić pomocy osobie poszkodowanej wg. opracowanych schematów symulacyjnych. Na zakończenie ok. godz. 12 odbędzie się pokaz ratownictwa drogowego z udziałem służb ratunkowych. Zadanie nie będzie łatwe bo poszkodowanych będzie wielu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Wstęp jest wolny.

30_2_neue_nafb