Chorzowska Rada Seniorów

rada
SKŁAD CHORZOWSKIEJ RADY SENIORÓW:

1.Garba Zygmunt
2.Kimmel Anna
3.Klaputek Tadeusz
4.Miąsik Alina Józefa
5.Michalik Barbara
6.Muszyński Andrzej
7.Pąchalska Irena
8.Pisarek Halina
9.Prokopczyk Zofia
10.Prządka Stefan
11.Pukowski Ireneusz
12.Raczyńska Aleksandra
13.Skaba Krystyna
14.Sodowski Andrzej
15.Staszowska Urszula
16.Swoboda Zdzisław
17.Szczepanek –Szmajduch Władysława
18.Śliwińska Anna
19.Śliwa Magdalena
20.Tramś Andrzej
21.Werner Bibianna
22.Widera Ginter
23.Wieczorek Eugenia Wanda
24.Wilczyńska Agata
25.Wojnarowska Elżbieta

Protokół z I posiedzenia Chorzowskiej Rady Seniorów – 01.02.2016

01 lutego 2016 r. o godz.12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Chorzowa odbyło się pierwsze posiedzenie Chorzowskiej Rady Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Chorzowskiej Rady Seniorów, Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala, Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywizacji Społecznej Magdalena Sekuła i Dyrektor Kancelarii Rady Miasta Feliks Biskup.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Miasta Andrzej Kotala gratulując członkom Chorzowskiej Rady Seniorów oraz wręczając akty powołania.

Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego ,wiceprzewodniczących oraz sekretarza Chorzowskiej Rady Seniorów. Głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej Magdalena Sekuła, Dyrektor Kancelarii Rady Miasta Feliks Biskup oraz Jolanta Kiolbasa , opiekun Chorzowskiej Rady Seniorów z ramienia Biura Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.
Zgłoszono 3 kandydatów na przewodniczącego: panią Irenę Pąchalską, pana Andrzeja Muszyńskiego oraz pana Zdzisława Swobodę.
W wyniku głosowania pani Irena Pąchalska otrzymała 5 głosów, pan Andrzej Muszyński 10 głosów, a pan Zbigniew Swoboda 8 głosów.

Pan Andrzej Muszyński został wybrany Przewodniczącym Chorzowskiej Rady Seniorów.

Następnym punktem spotkania był wybór dwóch zastępców przewodniczącego Chorzowskiej Rady Seniorów. Zgłoszono pięcioro kandydatów: panią Irenę Pąchalską, panią Elżbietę Wojnarowską, panią Władysławę Szczepanek – Szmajduch, panią Halinę Pisarek (pani zrezygnowała) pana Zdzisława Swobodę.
W wyniku głosowania pani Irena Pąchalska otrzymała 5 głosów, pani Elżbieta Wojnarowska 13 głosów, pani Władysława Szczepanek – Szmajduch 8 głosów,
Pan Zdzisław Swoboda 12 głosów.
Na stanowiska wiceprzewodniczących zostali wybrani: pani Elżbieta Wojnarowska oraz pan Zdzisław Swoboda.

Następnie rada zajęła się wyborem sekretarza Chorzowskiej Rady Seniorów.
Zgłoszono kandydaturę pana Andrzeja Sodowskiego. Pan Andrzej został sekretarzem Chorzowskiej Rady Seniorów.

Po głosowaniu Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej Magdalena Sekuła przekazała prowadzenie dalszej części spotkania nowo wybranemu przewodniczącemu – Andrzejowi Muszyńskiemu.

Następnie przewodniczący rady Andrzej Muszyński zaproponował utworzenie na kolejnym posiedzeniu komisji ds. bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji oraz edukacji i kształcenia. Ta propozycja spotkała się z dużym poparciem.

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zdzisław Swoboda, który zaproponował udział przedstawicieli komisji Rady Seniorów na posiedzeniach komisji Rady Miasta Chorzowa. Podniósł również problem podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście. Pan Zdzisław Swoboda przedstawił także pomysł spotkania integracyjnego z Radami Seniorów miast sąsiednich :Bytomia i Siemianowic Śląskich.

Kolejne posiedzenie Chorzowskiej Rady Seniorów zaplanowano na dzień 10.02.2016 r.

Protokołowała Jolanta Kiolbasa