Plebiscyt Aktywny 60+

Według szacunków Głównego Urzędu Statycznego osoby w wieku postprodukcyjnym pod koniec 2014 roku stanowiły ponad 19 % polskiego społeczeństwa. Dane statystyczne. jak i osobiste obserwacje. zmuszają nas do zwrócenia uwagi na najstarszych mieszkańców naszego miasta by dogłębnie poznać ich potrzeby i problemy.

Plebiscyt zatytułowany „Aktywny 60+” za zadanie wskazać i uhonorować najbardziej zasłużonego dla miasta seniora, którego postawa może być wzorem do naśladowania dla wszystkich pokoleń.

Wyłonienie najaktywniejszego seniora będzie miało przebieg dwuetapowy:

Pierwszy etap polegać będzie na zgłaszaniu kandydatur do tytułu „Aktywny 60+” i odbędzie   się w dniach 12.09.2016 r. – 20.09.2016 r.
– w dniach 21.09.2016 r. – 30.09.2016 r. odbędą  się prace komisji plebiscytowej, która wyłoni 10 kandydatów, którzy wezmą udział w drugim
etapie plebiscytu. W uzasadnionych przypadkach, komisja ma prawo wyłonić większą liczbę kandydatów, którzy wezmą udział w II etapie
plebiscytu.

Drugi etap plebiscytu, który będzie polegać na głosowaniu na wybranych kandydatów, odbędzie się w dniach 03.10.2016 r. – 14.10.2016 r.
– Gala Programu „Chorzów 60+” odbędzie się w dniu 30.10.2016r., w Chorzowskim Centrum Kultury gdzie zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu.
– kandydat może wycofać swoje uczestnictwo w programie do dnia 26.09.2016 r.

Formularz zgłoszenia kandydatów do Plebiscytu można pobrać:
a. Urzędzie Miasta Chorzów,
b. siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie.
Ze stron internetowych:
a. www.chorzow.eu,
b. www.strefa.chorzow.eu.

Zgłoszenia powinny zostać złożone, w zaklejonej kopercie z dopiskiem Plebiscyt „Aktywny 60+” w Centrum Integracji Międzypokoleniowej
(ul. Dąbrowskiego 7) lub w Biurze Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta (pok. nr 215). Formularz można przesłać
elektronicznie na adres e-mail: media@chorzow.eu, foltys_m@chorzow.eu, w temacie wiadomości wpisując Plebiscyt „Aktywny 60+”.

Plebiscyt zostanie przeprowadzony na terenie Miasta Chorzów, w wyznaczonych punktach do głosowania:
1) Chorzowskie Centrum Kultury (ul. Sienkiewicza 3) ,
2) Miejski Dom Kultury „Batory” (ul. Stefana Batorego 6),
3) Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Józefa Lompy 13),
4) Starochorzowski Dom Kultury (ul. Siemianowicka 59),
5) Centrum Integracji Międzypokoleniowej (ul. Dąbrowskiego 7),
6) Centrum Inicjatyw Społecznych (ul.3-ego Maja 18).


Pliki do pobrania (wystarczy kliknąć w link):

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Regulamin plebiscytu.

 

plebiscyt2016_popr_909