Zapraszamy na badania densytometryczne

Wszystkie osoby zagrożone osteoporozą informujemy o możliwości wykonania badania dendrometrycznego określającego gęstość kości (z odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub szyjki kości udowej) w dniu 5.09.2016 (poniedziałek) w godzinach 8:00-12:30. Badania wykonywane będą w Osteobusie przed budynkiem przy ul. Św. Pawła 11A w Chorzowie. Cena badania wynosi 35 zł.

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Rejestracja osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie pod numerem (32) 24-96-216 lub (32) 34-81-216.